Våldsamma TV-spel

Våldsamma TV-spel har länge varit ett stort ämne, då det är många som tror att våldsamma TV-spel främst påverkar barnen och deras framtid. Men hur är det egentligen?

I en intervju med rektorn på Hudiksvallsskolan av SVT, berättar rektorn att det har förekommit incidenter där eleverna har lekt våldsamt. Barnen säger då att det leker som i spelen de spelar. Spelet som det främst talas om är Grand Theft Auto-spelen som är ansedda som ett av de våldsammaste spelen som tillverkats. I Storbritannien har även ett flertal TV-spel blivit förbjudna, då de har blivit ansedda att vara alldeles för våldsamma.

David Grossman, en pensionerad överstelöjtnant, går dock så långt att han berättar i en intervju med Aftonbladet att han tror att det kommer att ske fler massaker i framtiden. Anledningen är att de flesta barn har spelat våldsamma TV-spel sedan barnsben. Han berättar vidare att framtidens mördare förmodligen har påverkats så pass mycket av spelen att de har blivit galna. Han menar att TV-spelen kommer att fungera som barnens tränare. De våldsamma TV-spelen påverkar barnen så pass mycket att de lär sig av karaktärernas handlingar och därmed också blir våldsamma i verkligheten.

Hälsa rapporterar dock att enligt undersökningar som har genomförts, bör våldsamma TV-spel inte påverka barn. De tror istället att det är redan brutala barn som söker sig till våldsammare spel. De som inte har större aggressioner inom sig har vanligtvis inga problem med att lämna spelvärlden utanför verkligheten. Istället är det barnen som har problem med aggression som vanligtvis blandar ihop spelvärlden med verkligheten.